بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق نیکوکاری درمان زنجیره امید در تاریخ 1395/04/05 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 16 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امید نامه مورخ 1398/02/18
صورتجلسه مجمع مورخ 03/08/1397
صورتجلسه نرخ پیش بینی سود سالانه صندوق مورخ 01/09/1395
صورتجلسه مجمع مورخ 16/11/1395
صورتجلسه 95/09/01 درخصوص تغییر رکن صندوق
تغییرات امید نامه
تغییرات امید نامه مجمع مورخ 1396/05/25
تصمیم‏گیری درخصوص تغییر فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی‏های صندوق /تغییر ساعات ثبت درخواست های صدور و ابطال واحدهای سرمایه¬گذاری مورخ 1396/12/15
تصمیم‏ گیری در خصوص تغییر در هزینه ‏های قابل پرداخت از محل دارایی‏های صندوق مطابق ابلاغیه شماره 12020087 مورخ 11/07/1396