اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق نیکوکاری درمان زنجیره امید در تاریخ 1395/04/05 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 74 ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییرات اساسنامه مورخ 1398/05/13
صورتجلسه تصویب انحلال صندوق
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مورخ 18/12/1397
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/08/03
صورتجلسه مجمع مورخ 16/11/1395
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1396/10/24
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1396/10/23
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1396/05/25
تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن مدیر ثبت صندوق از بانک ایران زمین به شرکت مشاور سرمایه‏ گذاری هدف حافظ؛ 2/تصمیم گیری در خصوص تغییر روزنامه کثیر‏الانتشار صندوق؛ مورخ 1396/12/15
1/ تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت کارگزاری حافظ به شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ؛ مورخ 1396/09/20